En välgjord och professionell företagswebbsida kan vara ett kraftfull verktyg för att nå ut till potentiella kunder. Inom många branscher finns det höga förväntningar på att ett företag visar framfötterna på nätet. Att ge ett gott första intryck är väldigt avgörande och många gånger är just webbsidan den första ordentliga kontakten en person har med företaget. Designen är oerhört betydelsefull, inte minst om verksamheten också bedriver e-handel. Flera studier har visat att bra webbdesign leder till ökad försäljning.

Företagsanpassat

Företag är unika och det är viktigt att företagswebbsidan lyfter fram varumärket och de huvudsakliga budskapen i företagets marknadsföring. Att använda en färdiggjord mall ger sällan lika bra resultat som att anlita en professionell firma inom webbutveckling som kan lyssna till företagets önskemål och ta fram en perfekt lösning. Förutom att webbsidan måste vara tilltalande visuellt ska den också vara lättnavigerad och ha en praktiskt struktur.

Vad behövs på företagswebbsidor?

ux-788002_960_720Behoven skiljer sig åt beroende på företag, men det finns några övergripande funktioner som nästan alltid kommer till användning. En sökfunktion är väldigt hjälpsam, särskilt om det rör sig om en större webbsida med många undersidor. Ett eget intranät via webbsidan är effektivt om man vill att de anställda ska kunna logga in i ett privat företagsnätverk. Olika kontorsapplikationer, bildgallerier och e-handelslösningar är också vanliga behov.

CMS

Många företag använder sig idag av ett CMS (Content Management System). Fördelen med CMS är att underhållet av webbsidan förenklas. I panelen för administration kan nästan vem som helst ändra text, bilder och annat innehåll på webbsidan, åtminstone efter att personen bekantat sig med själva systemet. En webbyrå kan hjälpa ett företag att komma igång med CMS och också skräddarsy en CMS-lösning för olika företagsspecifika behov. Ytterligare en fördel med CMS är att stora etablerade CMS-lösningar har massvis med tillägg som är enkla att installera. Det går till exempel att lägga till en säker plattform för e-handel, färdiga lösningar för kundsupport och dylikt.